Tijdens de proefperiode krijgen leden  van de belangenverenigingen in/om de desbetreffende plaats bericht over het project.  Als er niet voldoende deelnemers aangemeld worden gaan we werven via de kranten e.d.

De verantwoordelijkheid voor de stage-activiteiten ligt bij de school, die ook een verzekering heeft voor eventuele schade.  Wanneer er een match is gemaakt krijgt u bericht en er volgt een kennismaking met het maatje van uw kind. De bedoeling is dat u hem of haar iets vertelt over de beperking van uw kind en wat uw kind wel en niet kan en mag. Kortom: waar moet het maatje rekening mee houden.

Deelnemen is gratis. Wanneer er aan de activiteiten die ze gaan ondernemen (met uw toestemming) kosten zijn verbonden gaan we ervan uit dat u die betaalt.

Voor meer informatie  kunt u contact opnemen met VG- Belangenplatform Fryslan, info@vgbelangenfryslan.nl of met regioconsulent Jonnie Bosch (van PhiladelphiaSupport), telefoon 06 515 595 40.