In het najaar gaat een proefproject van start op 3 scholen in Friesland:

Gomarus College in Drachten
In oktober is voorlichting gegeven aan  scholieren over dit project. Ze werden uitgedaagd om te kiezen voor een maatschappelijke stage waarin ze optrekken met een leeftijdgenoot die een verstandelijke beperking heeft. Aan het einde van de voorlichtingsles kregen ze een leuke folder waarin alles nog eens duidelijk wordt uitgelegd.

CSG Comenius Mariënburg in Leeuwarden
Bij de stagecoördinator zijn folders verkrijgbaar.

Bogerman in Sneek
Nieuws volgt begin november